Click here for more info..
Web Board
Contact Us
Member Log in
Ѻ / Login
˹ʼҹ/ Password
ʼҹ/Forgot Password
Ҫԡ/New Member Register
Forum 1
駡з/Post New
การจัดทำเอกสารวิทยุธุรกิจ
(Reader : 9247)
เพื่อน ๆ ที่อยากถาม อยากตอบให้ความรู้เพื่อนเชิญครับ
Posted by : ͹Date/Time : 30/12/2555 13:32:40
ยากๆๆๆจริงๆๆ
Posted by :
Date/Time :11/1/2556 6:41:08
T_T ออกใบยาดหลายรอบ ทำไมไม่รอมอบซะทีเดียวน๊อ มอบหลายๆๆที เปลืองค่างบประมาณจัดพิธีมอบแต่ละครั้งเปล่าๆ ค่าออฯแต่ละครั้งนี่หลายบาทอยู่เน๊อ
Posted by :
Date/Time :11/1/2556 6:55:16
มอบเป็นพิธีให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานก็พอแล้วมั้งครับ ทำพิธีมอบกันทุกใบเลยเหรอ
Posted by :
Date/Time :11/1/2556 10:26:07
มันก็ไม่แปลกนีครับมันเป็นครั้งแรกที่มอบให้มันก็ต้องทำ PR กันบ้างว่าเค้าตั้งใขจทำงานจริงๆ คนที่เกสารต่างถูกต้องก็ได้รับไปเป็นการประกาศเจตนารมย์ที่จะมอบให้แก่ประชาชนลบข้อครหาว่า...ฯลฯ
หากท่านไปในงานวันมอบแล้วท่านจะรู้ว่ามันง่ายกว่าที่คิดเพราะพวกผมเป็นรุ่นแรกที่ได้รับของประเทศไทยเป็นหน้าประวัติศาตร์ของวงการวิทยุ
Posted by :Ѻ
Date/Time :11/1/2556 10:48:29
อยากทราบว่า 1. วิทยุธุรกิจต้องใส่แผนการบริหารสถานีด้วยไหม และต้องแนบเอกสารแต่งตั้ง ผอ.สถานีไปด้วยหรือเปล่าไม่ หากต้องเพิ่มเอกสารนี้ต้องติดอากรแสตมป์เท่าไร
Posted by :ѧ
Date/Time :11/1/2556 13:27:09
อยากทราบว่า 1. วิทยุธุรกิจต้องใส่แผนการบริหารสถานีด้วยไหม และต้องแนบเอกสารแต่งตั้ง ผอ.สถานีไปด้วยหรือเปล่าไม่ หากต้องเพิ่มเอกสารนี้ต้องติดอากรแสตมป์
1.ใส่แผนโครงสร้างการบริหารสถานี และอธิบายความทุกตำแหน่ง ผอ. ธุรการ. เจ้าหน้าที่รายการ.เจ้าหน้าที่เทคนิค
2.คำสั่งแต่งตั้งผอ.สถานี จาก หจก.นั้นๆ
ผมมีตัวอย่างของผมให้ แจ้ง อีเมลมาครับจะส่งให้
Posted by :123
Date/Time :11/1/2556 13:37:57
podlove@hotmail.com

และหนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์ด้วยหรือครับ
วันจันทร์ จะไปยื่นครับ กลัวไม่ผ่าน
Posted by :ѧ
Date/Time :11/1/2556 16:07:47
อยากทราบว่า 1. วิทยุธุรกิจต้องใส่แผนการบริหารสถานีด้วยไหม และต้องแนบเอกสารแต่งตั้ง ผอ.สถานีไปด้วยหรือเปล่าไม่ หากต้องเพิ่มเอกสารนี้ต้องติดอากรแสตมป์เท่าไร

อันนี้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ครับที่ติดเฉพาะใบมอบอำนาจเท่านั้นประมาณ30 หรือ50นี่แหละ


Posted by :ӷҧ
Date/Time :11/1/2556 18:54:33
ใครยังไม่ผ่าน รีบๆ หน่อยนะครับ....
ยินดีรับปรึกษาให้กับผู้ที่ยังไม่ผ่านนะครับ

089-ห้าสองสี่-76 สี่ห้า
Posted by :ҡ
Date/Time :11/1/2556 22:34:55
เรื่องเอกสารนี่มัน ค่อนข้าง ลำบากยากเย็น สำหรับเรา เพราะไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนรู้มา กว่าจะได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพื่อน ๆ ที่ทำไม่ทัน น่าเห็นใจ อย่าให้เสียโอกาส ใครที่ผ่านแล้ว ๆ ช่วยเพื่อน น้ำใจดี น่าชื่นชม ยิ่งนัก

ผมเองก็ส่งแล้ว แต่ถ้าเพื่อน ๆ ท่านใดทำไม่ทัน โทร ปรึกษา หรือเมล์มาได้ ... จะช่วยให้ผ่าน ๆ ไปก่อน.... โดยไม่คิดสตางค์เลยครับ
Posted by : 089 190 8301
Date/Time :12/1/2556 10:25:43
ขอแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งหน่อยครับ จะเข้าไปวันอังคาร-พุธ
Posted by :
Date/Time :13/1/2556 17:59:30
ส่งไปทางไหน ทิ้งเมล์ไว้สิ
Posted by :89896
Date/Time :14/1/2556 19:08:50
มีหลายท่านบอกว่า วิทยุชุมชนที่ยื่นในนามกลุ่มคน ก่อน ๆ นั้น ไม่สามารถเป็นวิทยุธุรกิจได้ เอ๊..ยังไงกันครับ ผมก็เห็นหลายคลื่นก็เป็นชุมชน แต่ปัจจุบันก็ยื่นธุรกิจกันเยอะเลย มีใครที่เป็นชุมชนโดยกลุ่มคนแล้วยื่นเป็นธุรกิจโดย หจก.แล้วผ่าน มีไหมครับ ผมกะจะเข้าไปยื่นวันสุดท้าย (คงแออัดยัดเยียดกันวันสุดท้ายแน่ ๆ ครับ)
Posted by :Ӿͧ
Date/Time :14/1/2556 20:08:45
ขอแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งหน่อยครับ จะเข้าไปวันอังคาร-พุธ

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างครับเพื่อนๆ ผมใช้แบบนี้ปรับใช้เองครับว่าเป็นหจก.หรือบริษัท ว่าสใครมีอำนาจลงนาม...คำสั่งนั้น(เขียนตำแหน่งผู้ลงนามให้ถูกต้อง) ของผมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจลงนามตรมใบประกอบธุรกิจ คือ กรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ ก็ใช้ตำแหน่งนี้เป็นผู้ออกคำสั่งครับ

ดีเจ..พงษ์พัฒน์ (e21emj)

pong_time@yahoo.co.th

ขอแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งหน่อยครับ จะเข้าไปวันอังคาร-พุธ

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างครับเพื่อนๆ ผมใช้แบบนี้ปรับใช้เองครับว่าเป็นหจก.หรือบริษัท ว่าสใครมีอำนาจลงนาม...คำสั่งนั้น(เขียนตำแหน่งผู้ลงนามให้ถูกต้อง) ของผมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจลงนามตรมใบประกอบธุรกิจ คือ กรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ ก็ใช้ตำแหน่งนี้เป็นผู้ออกคำสั่งครับ

-------------------------------
คำสั่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/(บริษัท) ………………………………
ที่.........../..............
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีวิทยุ .......................................
อาศัยมติที่ประชุมกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด /(บริษัท……………………เมื่อวันที่.....เดือน........พ.ศ........
แต่งตั้งให้................................................ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ......................................................
ตั้งแต่วันที่....เดือน........พ.ศ........ เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ สถานีวิทยุ......................................
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ................................................

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป

สั่ง ณ วันที่..............เดือน........พ.ศ.............(ลงชื่อ)....................................................
(................................................)
กรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการบริษัท
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :14/1/2556 21:11:36
ขอแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งหน่อยครับ จะเข้าไปวันอังคาร-พุธ
Posted by :เฟิร์ส


นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างครับเพื่อนๆ ผมใช้แบบนี้ครับ...ปรับใช้เอาเองครับว่าเป็นหจก.หรือบริษัท ว่าใครมีอำนาจลงนาม...คำสั่งนั้น(เขียนตำแหน่งผู้ลงนามให้ถูกต้อง) ของผมเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจลงนามตามใบประกอบธุรกิจ คือ กรรมการหุ้นส่วนผู้จัดการ ก็ใช้ตำแหน่งนี้เป็นผู้ออกคำสั่งครับ


คำสั่ง (อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/(บริษัท) ………………………………(อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

ที่.........../..............(อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีวิทยุ .......................................
อาศัยมติที่ประชุมกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด /(บริษัท……………………เมื่อวันที่.....เดือน........พ.ศ........
แต่งตั้งให้................................................ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ......................................................
ตั้งแต่วันที่....เดือน........พ.ศ........ เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ สถานีวิทยุ......................................
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ................................................

(ย่อหน้า)ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป

สั่ง ณ วันที่..............เดือน........พ.ศ.............


ขอให้โชคดี..และเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆร่วมธุรกิจนะครับ..ส่วนผมพึ่งส่งเมื่อเช้า 14 มค 56 (เป็นเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตตั้งสถานีกับการประทับตรา หจก.เท่านั้น เลยไม่ยุ่งยาก)
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :14/1/2556 21:23:38
มีหลายท่านบอกว่า วิทยุชุมชนที่ยื่นในนามกลุ่มคน ก่อน ๆ นั้น ไม่สามารถเป็นวิทยุธุรกิจได้ เอ๊..ยังไงกันครับ ผมก็เห็นหลายคลื่นก็เป็นชุมชน แต่ปัจจุบันก็ยื่นธุรกิจกันเยอะเลย มีใครที่เป็นชุมชนโดยกลุ่มคนแล้วยื่นเป็นธุรกิจโดย หจก.แล้วผ่าน มีไหมครับ ผมกะจะเข้าไปยื่นวันสุดท้าย (คงแออัดยัดเยียดกันวันสุดท้ายแน่ ๆ ครับ)
Posted by :คำพอง

ดูระเบียบ..หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ กสทช.ครับ...นั่นมันเรื่องเก่า...ของใหม่เขาแยกประเภทแล้วใครจะอยู่ประเภทไหนก็เตรียมเอกสารตามแผ่น CD ที่ กสทข.ส่งมาให้...เราก็ปฏิบัติจัดทำตามที่เราต้องการจะเป็น...ซึ่งปลีกย่อยของแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปครับ...แต่สาระสำคัญเกี่ยวกับการตั้งสถานี...เครืองส่ง...กำลังส่ง...ความสูงของTower...จะเหมือนกันส่วนการจะไปจะมาของแต่ละประเภท...การกรอกเอกสารบางรายการก็แตกต่างกันไปครับ...เวลาเหลือน้อยแล้วรีบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :14/1/2556 21:38:39
จำนวนที่ผ่านยังคงมีแค่ 500 ถานี....ณ 14/1/56 22:13
Posted by :з֡
Date/Time :14/1/2556 22:13:27
ใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆ...ถ้าเขา(กสทข.)รับเรื่อง...รับตังส์...ของเราแล้วยังไงก็ต้องผ่านปีนี้...เขาให้ทดลองเล่นกันตั้ง 3 ปี...ยังไม่ถือว่าเถื่อนบริสุทธิ์...การประชุมอนุมัติประชุมเป็นงวดๆไป...ไม่ได้ประชุมทุกวันนี่ครับ...อนุมัติทุกวันซะเมื่อไหร่...ดูวันที่ประกาศและละชุดซิห่างกันกี่วัน....แต่ที่แน่ๆหลังวันที่ 17 มค 56 คงประกาศล๊อตใหญ่แต่ละประเภทออกมา..แน่ๆ
ส่งเรียบร้อยแล้ว(ย้ำว่า...เอกสารและเงินเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ)...นอนเกาสะดือรอได้เลย55555555555555
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :14/1/2556 22:48:37
ใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆ...ถ้าเขา(กสทช. พิมพ์เร็วไปหน่อยแกไขๆๆๆ)รับเรื่อง...รับตังส์...ของเราแล้วยังไงก็ต้องผ่านปีนี้...เขาให้ทดลองเล่นกันตั้ง 3 ปี...ยังไม่ถือว่าเถื่อนบริสุทธิ์...การประชุมอนุมัติประชุมเป็นงวดๆไป...ไม่ได้ประชุมทุกวันนี่ครับ...อนุมัติทุกวันซะเมื่อไหร่...ดูวันที่ประกาศและละชุดซิห่างกันกี่วัน....แต่ที่แน่ๆหลังวันที่ 17 มค 56 คงประกาศล๊อตใหญ่แต่ละประเภทออกมา..แน่ๆ
ส่งเรียบร้อยแล้ว(ย้ำว่า...เอกสารและเงินเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ)...นอนเกาสะดือรอได้เลยจ้าาาาาาาา55555555555555
Posted by :ดีเจ..พงษ์พัฒน์ (e21emj)
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :14/1/2556 22:53:03
ณ วันนี้ยังยื่นขอจัดตั้งวิทยุชุมชนได้หรือไม่ครับ
Posted by :++.25
Date/Time :15/1/2556 0:25:51
...ยื่นจดได้ครับ...ถ้าปีกลายนี้มีใบขาว...พูดง่ายๆก็คือสมาชิกเก่านั่นแหละ..เพราะต้องอ้างอิงรหัสเดิมเวลายื่นจ่ายตังส์..(ข้อมูลสำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าพิจารณาค่าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง)
17/1/56 วันสุดท้ายแล้ว...เตรียมอะไรหรือยัง?????...จะจดเป็นประเภทไหน (มี3 ประเภท)...ได้รับซีดีของ กสทช.ไหมเอ่ย...รีบทำเรื่องยื่นไว้...เผื่อเขาจะยืดขยายเวลาให้หาเอกสารเพิ่มเติม...ยังดีกว่าไม่เิ่ริ่มต้น....
Posted by :..Ѳ (e21emj)
Date/Time :15/1/2556 6:08:31
มีสถานีทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นสถานี แต่มีใบแค่ 7 พันสถานี (และมีแนวโน้มว่า ใน 7 พันสถานีอาจมีการยื่นจดไม่ทัน) กสทช.จะต้องให้สถานีเหล่าจะต้องปิดสถานีไปในที่สุด จริงหรือ!
Posted by :84270
Date/Time :15/1/2556 7:03:52
มีเวลา 90 วัน ไม่ทัน หรือไม่ทำ
Posted by :...
Date/Time :15/1/2556 7:51:55
ถ้าจะทำจริงๆๆ ยังไงก็ทัน ผมมานั่งดูเอกสาร 1วัน และเดินทางไปยื่น ที่ กสทช เอง ใช้เวลา ประมาณ 3 วัน ยกเว้นไม่สนใจ ครับถึงบอกไม่ทัน อย่าไปเชื่อใครว่า จะเดินเรื่องให้ ที่ กสทช ผมว่าหายใจเองดีกว่าครับ ดีกว่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ ครับ
Posted by :˹
Date/Time :15/1/2556 9:26:37
การจ่ายเงินแล้ว คือค่าพิจารณาคำขอนะครับไม่ใช่ การได้ผ่าน คุณอาจไม่ผ่านก็เป็นไปได้
Posted by :㨪¤Ѻ
Date/Time :15/1/2556 9:45:42
Page : 123456
[ First ] [<< back ] [ next>> ]  [ Last ]  
ʴԴ/ Recommend
ͤ/Message
ٻҾ/Image
/Name
/Email
繵Ţúԡ
                    

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.fmthaielectronics.com