Click here for more info..
Web Board
Contact Us
Member Log in
Ѻ / Login
˹ʼҹ/ Password
ʼҹ/Forgot Password
Ҫԡ/New Member Register
Forum 1
駡з/Post New
เทิดทูน
(Reader : 812)
๒๑ ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ๒๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๓ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๒๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๕ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๒๖ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๒๗ ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) ๒๘ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๒๙ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๓๒ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๓๓ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ๓๔ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา ๓๕ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ๓๗ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๓๘ ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๓๙ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๔๐ แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
Posted by : . ѹ.Date/Time : 21/8/2555 11:24:06
วาระเฉลิมพระชนมพรรษา
ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล
อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล
ดำรงตน ตามเศรษฐกิจ แบบพอเพียง
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:19:10
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:20:12
ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:20:56
Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
มีพลานามัยแข็งแรง
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:21:09
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเทิดทูลไว้เหนือสิ่งอื่นใด
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:21:44
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:23:37
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง


Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:24:05
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:24:13
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:24:36
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:24:57
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:25:41
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:30:40
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:30:42
ขอพระองค์จงอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป มีพระพลานามัยที่แข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:31:23
ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Posted by :...
Date/Time :26/6/2556 10:31:43
คิดดีทำดีเพื่อในหลวง
Posted by :
Date/Time :28/6/2556 10:27:20
ʴԴ/ Recommend
ͤ/Message
ٻҾ/Image
/Name
/Email
繵Ţúԡ
                    

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.fmthaielectronics.com