Click here for more info..
Web Board
Contact Us
Member Log in
ชื่อสำหรับ / Login
กำหนดรหัสผ่าน/ Password
ลืมรหัสผ่าน/Forgot Password
สมาชิกใหม่/New Member Register
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่/Post New
หลังปีใหม่ กสทช.เดินหน้าจับวิทยุไม่ลงทะเบียน-ขยายสิทธิทดลองออกอากาศ คลื่นใหม่เร่งรับมือ
(Reader : 2615)
คณะกรรมการ กสทช. ประกาศให้ผู้ที่ได้จดแจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการทดลองออก อากาศจำนวน 6,100 สถานี ต้องดำเนินการแจ้งขยายสิทธิต่ออีกรอบหนึ่ง ซึ่งมีผลให้ผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อใน 6,100 สถานี ถูกดำเนินการจับกุม กวาดล้างอย่างหนักในทันทีที่ผลในทางกฎหมายเกิดขึ้น

การดำเนินการกวาดล้างในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ผู้ที่ถูกจับกุมจะถูกลงโทษตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ มาตรา 77 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี ปรับถึง 5 ล้านบาท ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ กสทช. ในพื้นที่ซึ่งทราบเรื่องและไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย จะถูกลงโทษทางอาญาตามมาตรา 78

ในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกจับกุมในคดีดังกล่าว ยังต้องรับโทษตามกฎหมายวิทยุคมนาคมอีกกระทงหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีใบทดลองออกอากาศ ควรรวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการถูกดำเนินดคี โดยในส่วนของ สอทช. จะประสานงานให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยเตรียมขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามกฎหมายเพื่อให้สื่อรายใหม่ได้รับ สิทธิตามกฎหมายต่อไป
เครดิสhttp://www.samakhomwittayu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:2011-12-26-01-30-21&catid=5:2010-07-28-07-41-30&Itemid=20
Posted by : omaDate/Time : 24/1/2555 7:46:45
สอทช มาหาหลอกหาสมาชิกเพิ่มหรือจ๊ะ ตัวเองนอกแถวหางด้วนดันมาชวนเพื่อนให้เหมือนตัวเอง
Posted by :อย่ามาขู่เลย
Date/Time :1/2/2555 16:43:35
อ่านมาก็น่ากลัว..แต่มาท้ายๆ หายหมดเลย
Posted by :เอก
Date/Time :2/2/2555 1:13:28
เอาไปอ่านกันเล่นๆ


แจ้งสมาชิก สอทช. เตรียมพร้อมดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นปี 2553

สำนักงานสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งเป็นสมาชิกของ สอทช. และได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงผ่าน สอทช. ในปี 2554 ให้จัดเตรียมสำเนาเอกสารที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมกับสำเนาหนังสือตอบรับของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1 ชุด, ข้อมูลผังรายการในปัจจุบัน, รายงานผลการออกอากาศในรอบปี 2554,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคม สอทช. เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางปกครองในการขอใช้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


มันมาโพสเพื่ออะไรกันนายกสมาคมวันที่ กรุงเทพก็ไม่เห็นหัว

สมาชิกแต่ล่ะคนที่มีอำนาจน่ากลัวมาก ( รู้จักเกือบหมด )

พระเจ้ายอด มันสวดยวดเจงๆ สมาคมนี้
Posted by :อยากพูด
Date/Time :2/2/2555 20:10:25
จิงโจ้ไม่มีความจริงอยู่เลย ยังมีหน้ามาโพสอีกชังน่าด้านหน้าทนจริงๆ
Posted by :nature
Date/Time :3/2/2555 7:54:38
สมาคม สก วท หายไปไหน เอ่ย ทำไมเงียบไปครับ
Posted by :สมาชิกเก่า
Date/Time :4/2/2555 14:49:08
ก็มันยังคิดมุก หลอกเอาเงินไม่ได้ไง
Posted by :อยากพูด
Date/Time :4/2/2555 15:51:45
สอทช เชียงใหม่ไม่เบากินเงินภาษีตำแหน่งอาจารย์เทคนิคเชียงใหม่ว่างหรือไงหัดมีจรรยาบรรณบ้างศิษย์เก่าจะบอกว่าอับอายมากที่มีบุคคลากรแฝงตัวในสถาบันการศึกษานี้ ขอร้องอย่าเอาชื่อและตำแหน่งของสถาบันไปหากิน
Posted by :จรรยาบรรณ
Date/Time :6/2/2555 14:59:31
ธวัชชัย เทคนิคเชียงใหม่ หรือ มัวไปหากิน สอนก็ไม่สอนลาออกไป เวร........ๆๆๆ
Posted by :มั่ว
Date/Time :6/2/2555 15:03:14
เลอะเทอะ

เค้าจัดอย่างนี้ที่เชียงใหม่

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

9.00 – 10.00 น. แนวปฏิบัติในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้กฎหมายใหม่
โดย ผู้แทนสำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง/ ชมสินค้าที่ร้านค้านำมาแสดง

10.30 -12.00 น. วิทยุชุมชนกับวิทยุธุรกิจต่างกันอย่างไร มีแนวทางข้อปฏิบัติอย่างไร

คำถาม แล้ว สอทช.เป็นอะไรวิทยุชุมชน
หรือธุรกิจ


สถานการณ์ล่าสุด การคัดเลือก กสทช. , การสั่งปิดสถานี , การประมูลคลื่น

การกรอกใบยืนยันวิทยุธุรกิจ การยื่นคำขอออกใบรับรองสมาชิกสมาคมและบัตรสมาชิก

แนวทางการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยสมาคม สอทช.ส่วนกลาง( โปรดเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้วมาด้วย )

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมสินค้าที่ร้านค้านำมาแสดง

13.00 – 14.30 น. แนวทางการทำงานของสมาคม สวทช.เชียงใหม่ และเครือข่ายสมาคม สอทช.
ทั้ง 77 จังหวัด หลักการบริหารจัดการคลื่นวิทยุในเชียงใหม่ การทำตารางคลื่น

คำถาม จะทำอย่างไรจัดเค้าได้เหรอเค้าตั้งกันมาตั้งแต่สมาคมคุณยังไม่ตั้ง ขี่หัวคนอื่นขึ้นมาแล้วจะมารวบยอดการประกาศ แผนการใช้คลื่น การตั้งคณะทำงาน ผู้ประสานงานแต่ละอำเภอ นายทะเบียนคลื่น

คำถาม ถึงขั้นประกาศ แผนการใช้คลื่น เลยเหรอ เป็น กสทช. ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไม ตอนสมัคร กสทช. ชุดนี้ถึงไม่มีชื่อนายก สมาคม สอทช. สมัครเข้าร่วมด้วยล่ะแล้วทำไมนายกคนเก่าหายไปไหนขึ้นเวทีเสื้อแดงแล้วม้วนไม่เป็นท่า นายกคนนี้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมมาธิการกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม สภาผู้แทนฯ ทำไมทำอะไรไม่ได้ หรือไม่ได้ทำอะไร มองเห็นช่องเลยรวบเอาสถานีวิทยุไก่กามารวมกันแล้วดันตัวเองขึ้น


คำถาม เคยถามมาหลายครั้งแล้วว่าคุณบอกว่าจะจัดระเบียบตั้งตยขึ้นมา แล้วคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคุณล่ะ วิธีบริหารจัดการเป็นอย่างไร ตั้งสถานีวิทยุมาก่อนสมาชิกพวกคุณแล้วเค้าจะเป็นอย่างไร

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. แจ้งการจัดงานวันเปิดตัวสมาคม และโครงการ “สมาคมพบปะสถานีสมาชิก”
เพื่อให้ความรู้ ตรวจเช็ควัดเครื่องส่ง ยกระดับมาตรฐานสมาชิกสมาคม ฯ


สมาคมคุณตั้งมาเมื่อ เดือน 08 - 2553 ถึงวันนี้ 2554 ยังไม่เปิดตัวอีกเหรอ พาวิทยุไปม๊อบตั้งกี่ครั้งแล้ว จนกระทั่ง กสช.บอกว่าหากพูดพาดพิงจะฟ้องเลยเงียบจ้อยยยยยยย
15.30 – 16.00 น. เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงข้อคิดเห็น -ปิดการประชุม

ตอบมา............
ขอคำตอบ............
ตำแหน่งใหญ่น่ะนี่

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่

เพื่ออะไร เพื่อผลทางกฎหมายในอนาคตจะได้มีทางเดินเพื่อการเมืองไง

ทีถามเพราะผมรู้จักสมาคมนี้ดีตั้งแต่วันที่ยังไม่เป็นสมาคมเลยยยยยยยยยยยยย

รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง หวังผลอะไร.......
อยากได้ อยากเป็น แต่ไม่มีผลงานไง
Posted by :ขอคำตอบ
Date/Time :6/2/2555 19:55:27
ขอต่ออีกนิด


แจ้งสมาชิก สอทช. เตรียมพร้อมดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นปี 2553

สำนักงานสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งเป็นสมาชิกของ สอทช. และได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงผ่าน สอทช. ในปี 2554 ให้จัดเตรียมสำเนาเอกสารที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมกับสำเนาหนังสือตอบรับของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1 ชุด, ข้อมูลผังรายการในปัจจุบัน, รายงานผลการออกอากาศในรอบปี 2554,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคม สอทช. เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางปกครองในการขอใช้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


แล้วทำไมทำตามที่ กสทช. บอกทุกอย่างเลย
Posted by :ขอคำตอบ
Date/Time :6/2/2555 19:57:02
พร้อมกับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคม สอทช.


อันนี้สำคัญมาก ห้ามลืม
Posted by :ขอบคุณครับ
Date/Time :6/2/2555 20:22:33
ให้เลย + 10
Posted by :อยากพูด
Date/Time :6/2/2555 21:51:44
สรุปว่า ไอ้ที่เป็นนายก สอทช เชียงใหม่ ใหญ่เหลือเกิน โถ่...ไอ้ขี้เมี่ยง....เอาเวลาไปสอนเด็กไปมัวทำธุรกิจเลี้ยงเมียน้อยดีเจในสถานี
Posted by :ธวัชชัยไงตัว
Date/Time :7/2/2555 10:16:19
แผนแม่บท กสทช เสร็จ สมาคม สอทช ก็คงจะทราบตัวตนที่แท้จริง อย่าไปว่าเขาเลย แต่จะเป็นแค่เงาจางๆ กสทช ก็ไม่ว่ากัน
Posted by :จนท.กสทช
Date/Time :7/2/2555 14:24:07
อ้าวเวรล่ะซิ...........งานงอกแล้ว
ตั้งมาตั้งเกือบ 2 ปี ยังไม่ทันเปิดตัวสมาคมเลย
ยังไม่รู้เลยว่าตั้งมาเพื่ออะไร
เอ้าใครเป็นสมาชิกรีบๆเสียค่าทำ-มะ-เนียม
นายกจะได้สะบายซะที
Posted by :อยากพูด
Date/Time :7/2/2555 19:15:15
ฝากแนะนำตัวด้วยจร้า สินค้าและบริการ คุณภาพดี จากทีมงานระดับวิศวร รุ่นใหม่ไฟแรง!!! จร้า

www.fmkrungtep.com

ทุกท่านที่มีสถานีไม่ต้องกังวลนะค่ะ จากข้อมูลอัพเดรดล่าสุด การประชุมจาก กสทช.ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เช่นเคยค่ะ คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ ทำวันนี้ให้ดีดีกว่าค่ะ
Posted by :fmbroadcatstore
Date/Time :10/2/2555 19:58:39
แจ้งสมาชิก สอทช. เตรียมพร้อมดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นปี 2553

สำนักงานสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งเป็นสมาชิกของ สอทช. และได้ดำเนินการยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงผ่าน สอทช. ในปี 2554 ให้จัดเตรียมสำเนาเอกสารที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมกับสำเนาหนังสือตอบรับของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1 ชุด, ข้อมูลผังรายการในปัจจุบัน, รายงานผลการออกอากาศในรอบปี 2554,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคม สอทช. เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางปกครองในการขอใช้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


มันมาโพสเพื่ออะไรกันนายกสมาคมวันที่ กรุงเทพก็ไม่เห็นหัว

สมาชิกแต่ล่ะคนที่มีอำนาจน่ากลัวมาก ( รู้จักเกือบหมด )

พระเจ้ายอด มันสวดยวดเจงๆ สมาคมนี้
Posted by :post
Date/Time :24/6/2555 23:27:33
ตอบคนอยากพูด
"อ้าวเวรล่ะซิ...........งานงอกแล้ว
ตั้งมาตั้งเกือบ 2 ปี ยังไม่ทันเปิดตัวสมาคมเลย
ยังไม่รู้เลยว่าตั้งมาเพื่ออะไร
เอ้าใครเป็นสมาชิกรีบๆเสียค่าทำ-มะ-เนียม
นายกจะได้สะบายซะที" อ่านข้อมูที website ของสมาคมดูชิ www.cmradio-tv.com แล้วคิดด้วยว่าเขาทำอะไรบ้าง หลับหูหลับตาด่าไม่ดูข้อมูลก่อนหรือ ถ้าสงสัยโทรถาม นายก สวทช เชียงใหม่ชิ กล้าหรือเปล่า กล้าเผชิญ กล้าพูดควาจริงใหม ถ้าไม่กล้าก็ใส่ผ้าถุงเสีย
Posted by :สมาชิก สวทช
Date/Time :26/6/2555 8:08:40
ขายเครื่องยกสถานีเลยทั้ง setรับรองถูกแน่นอน เอาไปตั้งสถานีได้เลย ได้ไปรับรองเลยว่าคุ้มราคาถูกมากๆๆ
ตัว exiterของนอก เสียงเพราะมากๆ ตอนซื้อมา80000กว่า booter 700W ชุด STUDIO BERRENGER ทั้งฆฎธ รวมถึงMIC ด้วย ตัวรับ FM ของ TEACK รวมสายนำสัญญาณ HARIAX แบบใหญ่อย่างดี 40 กว่าเมตร เล็กๆน้อยที่ใช้ในสถานีมีอีกเอาไปให้หมดเลย รวมไม่เกิน แสนห้า สนใจกดมา 0878555547 ลุงเถื่อน
Posted by :ลุงเถื่อน
Date/Time :26/6/2555 13:21:19
FM 92.50 MHz. กลางทุ่งนาเรดิโอ 48 หมู่ 10 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานิ กำลังส่ง 1,200 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สมคิด ดวงแก้ว โทร 085-775-9622 หรือ E-mail somkhit_9250ubon@hotmail.com
Posted by :92.50 กุดข้าวปุ้น
Date/Time :26/6/2555 14:55:52
แสดงความคิดเห็น/ Recommend
ข้อความ/Message
รูปภาพ/Image
ชื่อ/Name
อีเมล์/Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.fmthaielectronics.com