Click here for more info..
Web Board
Contact Us
Member Log in
ชื่อสำหรับ / Login
กำหนดรหัสผ่าน/ Password
ลืมรหัสผ่าน/Forgot Password
สมาชิกใหม่/New Member Register
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่/Post New
กสทช. เปิดสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศ
(Reader : 5337)
กสทช. เปิดสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศ มิ.ย.ติวเข้ม เม.ย.นี้ คาดยอดสนใจนับพันราย ขณะที่ มีผู้ถือบัตรผู้ประกาศในประเทศไทยหลักหมื่น ส่วนบัตรเก่าต่ออายุได้หลังกสทช.เกิด...

วันที่ 29 มี.ค.นายพนา ทองมีอาคม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โอนย้ายเจ้าหน้าที่มาสังกัดสำนักงาน กสทช.แล้ว ซึ่งรวมทั้งงานการสอบใบผู้ประกาศ ที่เคยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์นั้น ดังนั้น ในเดือนมิ.ย. 2554 จะจัดให้มีการสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นการสอบบัตรเป็นผู้ประกาศมากว่า 3 ปี หลังจากที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ เป็นผลให้กรมประชาสัมพันธ์สิ้นสุดอำนาจหน้าที่ในการออกใบผู้ประกาศ และเมื่อมีพรบ.กสทช. พ.ศ.2553 ทำให้สำนักงาน กสทช. มีอำนาจในการดำเนินการสอบใบผู้ประกาศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว ผู้ดำเนินรายการ และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ได้มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สำนักงาน กสทช. โดยตั้งเป้าจำนวนผู้สมัครครั้งนี้มากกว่า 1 พันราย ขณะที่จำนวนผู้มีบัตรผู้ประกาศในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณหมื่นราย สำหรับ การเปิดสอบครั้งนี้ จะเป็นการออกใบรับรองเป็นผู้ประกาศ ของ กสทช. แต่ยังไม่ถือว่าเป็นบัตรผู้ประกาศอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. จะไม่มีการออกประกาศ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบใบผู้ประกาศ รวมทั้งจะยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่มีความผิดต่อผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ที่ยังไม่มีใบผู้ประกาศแต่อย่างใด แต่การสอบดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบ ผู้ประกาศในอนาคต หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช.แล้ว

ปฏิบัติ หน้าที่แทน กสทช. กล่าวต่อว่า ผู้ที่มีใบผู้ประกาศเดิมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งที่หมดอายุหรือยังไม่หมด อายุ กสทช. จะยังไม่ต่ออายุหรือการดำเนินการจนกว่า จะจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช. ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้สอบผ่านใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ประมาณ 5 พันคน นายพนา กล่าวด้วยว่า การสอบใบผู้ประกาศของ กสทช.นั้น ไม่ได้สร้างความกดดันต่อผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเมื่อมีกรรมการ กสทช.แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ออกข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องได้กับการสอบใบผู้ประกาศ รวมทั้งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่เห็นด้วย ก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ และ กรรมการ กสทช. ก็สามารถพิจารณาได้ว่า การสอบใบผู้ประกาศยังมีความจำเป็น และต้องครอบคลุมสื่อสารมวลชนประเภทใดบ้าง สำหรับ ผู้สนใจที่จะสอบใบรับรองเป็นผู้ประกาศนั้น กสทช. จะเปิดติวให้ก่อนในช่วงเดือนเม.ย. ก่อนสอบจริงเดือน มิ.ย. โดยหลักเกณฑ์การทดสอบและการออกใบผู้ประกาศ จะใช้หลักเกณฑ์เดิมของกรมประชาสัมพันธ์
Posted by : คนทำทางDate/Time : 7/4/2554 20:26:51
ก็ดีจะได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
Posted by :จะได้ไปต่ออายุใบผู้ประกาศ
Date/Time :8/4/2554 12:15:32
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่ใช่ใครก็มาทำหน้าที่นี้ได้ หากสอบผ่านก็ถือว่าใช้คำชัดเจนถูกต้อง จะได้น่าฟังหน่อย รีบๆหน่อย กสทช.
Posted by :นาย
Date/Time :8/4/2554 23:39:58
สมควรที่จะต้องทำอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้วิบัติไปหมดไม่รู้ว่าภาษาไทย เขมร หรือพม่า สมัยก่อนคนที่จะออกเสียงทางสื่อต้องมีใบอนุญาติจากกรมประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้อย่าให้พูดเลยครับเอาเป็นว่าสอบเข้มๆหนแจะได้ผลงานที่ดี
Posted by :คนอยากให้ทำ...
Date/Time :9/4/2554 6:43:49
มีประโยชน์แน่นอนสำหรับคนทำสื่อ(ไม่ใช่พวกอีแอบ)และทางรอดของวิทยุภาคประชาชน จะอยู่หรือจะถูกฝังดินให้หายไป ขึ้นอยู่กับการรวมตัวกัน สามัคคีกันของสื่อภาคประชาชนเอง อนาคตวิทยุภาคประชาชนคงไม่มีทางล่มสลายไป เพราะการสั่งปิด ยัดข้อหา ทุกวันนี้ สถานีกว่าทั่วประเทศ ต่างก็คิดว่าตัวเองมาถูกทาง(ทางที่เขาให้เดินลงลุมพราง) มีบัตรเหลือง บัตรขาว เชื่อเถอะจะอยู่ได้ไม่กี่สถานีเท่านั้น เพราะเขาเป็นวิทยุชุมชนจริงๆ ไม่มีโฆษณา แล้วคุณหละเป็นวิทยุแบบไหน แล้วไปลงหลุมพรางที่เขาวางไว้ให้ลงทะเบียนวิทยุชุมชน(ตามกฎหมาย)แต่ตัวเองเป็นวิทยุชุมชนจริงหรือไม่ เปิดโฆษณาอยู่ทุกวัน แล้วยังจะไปลงทะเบียนเป็นวิทยุชุมชนอีก เขาเอาตะแกรงร่อนเลือกเอา ว่าใครหล่นไปก็อยู่ได้ ใครติดตะแกรงอยู่บนก็จับ ปิด ติดคุกไป เพราะคุณไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เขา(กฎเกณฑ์และ พรบ.ก็มีให้อ่าน) แล้วพวกไม่มีบัตรอะไรเลย(บัตรดำ) หรือเป็นวิทยุอีแอบ(แอบอ้าง)หละทำยังงัย มีทางเดียวคือดูแลกัน รวมกลุ่มกัน สามัคคีกัน ทำตามกฎหมาย พรบ.กสทช.ปี 53 ก้าวย่างอย่างมั่นคงและแน่นอน......ระดมสมองคนที่หัวกระทิ....ทำงานเป็นองค์กร....ดูแลซึ่งกันและกัน...อนาคตสดใสแน่นอน...ขอยํํ้า ต้องรวมกัน สามัคคี มีวินัยแล้วก็ไปสอบใบประกาศด้วย เอาไว้ประดับบารมีอีกทาง....
***หวังดี
Posted by :โดดเดี่ยวเดียวดาย
Date/Time :9/4/2554 12:41:59
ไม่นานคงมีคนค้านขึ้นมาว่าไม่จำเป็นอะไรประมาณนั้น
เลยขอดักคอไว้ซะก่อนเลยว่า ถ้าเชื่อว่าตัวเองทำดี ทำถูก ใช้ถูก เรื่องของภาษา อย่างกลัว ไปสอบซ่ะสิ้นเรื่อง แต่ถ้าหากว่าความสามารถไม่ถึง แต่ความดันทุรังถึงก็ไม่นาน
Posted by :มีแล้ว หมดอายุแล้ว
Date/Time :11/4/2554 14:46:08
ีup
Posted by ::โดดเดี่ยวเดียวดาย
Date/Time :18/4/2554 14:19:18
กสทชจะเกิดเมื่อไหร่บัตรหมดอายุ29พยง51แล้วไม่ได้ต่อแจ้งให้ด้วยทางemail ae1514@hotmail.com ขอบคุณครับ
Posted by :ชาติเมืองเหนือ
Date/Time :9/7/2554 10:46:18
ไปต่อได้แล้วไอ้ทิดเค้าเปิดแล้ว
Posted by :คนทำทาง
Date/Time :9/7/2554 10:49:02
บัตรหายไปไหนก็ไม่รู้ สอบได้ตั้งแต่ชั้น 8 กรมประชาสัมพันธ์ จะเอาหลักฐานไหน? ไปขอ ค้นหาอย่างไรครับ ช่วยที ขอบคุณครับ
Posted by :มานพ
Date/Time :12/9/2554 17:00:38
อยากสอบเหมือนกันค่ะ จะได้ใช่ภาษาถูกต้อง แต่จะสอบยากมั้ยค่ะ
Posted by :อยากมีบัตร
Date/Time :21/9/2555 0:04:14
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผู้ที่ผ่านการอบรมดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรมระดับต้นและมีสิทธิเข้ารับการอบรมระดับกลางได้ทันที
(๑) การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากสำนักงาน
(๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกาศของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือการอบรมหลักสูตรนักจัดรายการจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้บัตรผู้ประกาศจากสำนักงาน หรือบัตรรับรองเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศตามประกาศนี้ โดยผู้ได้รับบัตรดังกล่าวจะขอให้สำนักงานออกบัตรผู้ประกาศ ตามประกาศนี้แทนก็ได้
การออกบัตรผู้ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีอายุตามสิทธิที่ได้รับบัตรผู้ประกาศเดิม และให้ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ ๑๖


ภาคผนวก ก
รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผู้ประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
--------------------------------
๑. หลักสูตรการอบรม
๑.๑ การอบรมระดับต้น
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับต้นไม่น้อยกว่าจำนวน ๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๓ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จำนวน ๔ ชั่วโมง
(๑) กฎหมายที่ต้องรู้ จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๒) สิทธิผู้บริโภค จำนวน ๑ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ชั่วโมง
(๑) รูปแบบการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ ชั่วโมง
(๒) เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ จำนวน ๓ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ชั่วโมง
(๑) บทบาทสื่อต่อความรับผิดชอบในสังคม จำนวน ๑ ชั่วโมง
(๒) คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื่อถือของสื่อ จำนวน ๓ ชั่วโมง
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๑) การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสำเร็จ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง


๑.๒ การอบรมระดับกลาง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับกลางไม่น้อยกว่าจำนวน ๔ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๓ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบท
ของประชาสังคมอาเซียน จำนวน ๓ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๑) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๖ ชั่วโมง
(๑) ทักษะของผู้ดำเนินรายการ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๓) เทคโนโลยีในอนาคต จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๘ ชั่วโมง
(๑) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๓) จิตวิทยาสังคม จำนวน ๒ ชั่วโมง
(๔) สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา จำนวน ๔ ชั่วโมง
(๑) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ ชั่วโมง
(๒) เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว จำนวน ๓ ชั่วโมง

๑.๓ การอบรมระดับสูง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับสูงไม่น้อยกว่าจำนวน ๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ๑/๒ ชั่วโมง
(๑) ๑๐ แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๒) บริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๗ ๑/๒ ชั่วโมง
(๑) สื่อกับการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation) จำนวน ๓ ชั่วโมง
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผู้บริโภค จำนวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๓) ดำเนินรายการสร้างสรรค์สังคม จำนวน ๓ ชั่วโมง
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา จำนวน ๓ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ จำนวน ๓ ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่ละระดับจากผู้เข้ารับการอบรมได้ ดังนี้
๖.๑ การอบรมระดับต้น คนละไม่เกิน ๔,๐๐๐.-บาท
๖.๒ การอบรมระดับกลาง คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท
๖.๓ การอบรมระดับสูง คนละไม่เกิน ๖,๐๐๐.-บาท
ทั้งนี้ การจัดอบรมในแต่ละระดับจะมีผู้เข้ารับการอบรมแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน ๑๐๐ คน

Posted by :เตรียมตัวกันเสีย
Date/Time :21/9/2555 8:22:03
ใครที่ทำบัตรหายไปแจ้งทำได้ครับ ผมหายเหมือนกัน เพราะมีชื่ออยู่ในระบบคอมของหน่วยงานอยู่ คนที่เข้าอบรม ดูวันเวลาด้วย ก่อนจะโพส กรุณาอย่าตกข่าว เพราะเขาจะมีเป็นช่วงๆๆหรือโทรติดต่อได้ครับ หรือพวกหากิน กับวิทยุท้องถิ่นไทย หลอกอบรม คนละ 5,000บาท ทั่วประเทศที่กรมประชาสัมพันธ์เดิมผมเห็นแล้วเหนื่อยใจ 5555จนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เดิม ทะเลาะกันกับเงินเป็นล้านๆๆ วงใน
Posted by :วงใน
Date/Time :21/9/2555 11:41:13
Posted by :วงใน

เค้าโพสมาตั้งแต่ 54 แล้วเค้าก็อบรมจบไปแล้วจนคุณ
Posted by :อยากมีบัตร มาถามต่อ ผมก็เอามาบอกว่า กสทช.ร่างเป็นระเบียบขึ้นมากำลังจะทำประชาพิจารณ อ่านให้ครบ หากวงในจริง แล้วที่บอกมาว่ากรมฯ ผมว่าข่าวคุณได้มาผิดๆ เพราะวันนั้นผมก็อยู่และไม่ใช่กรมฯแน่ที่ทะเลาะ อย่าพูดให้เค้าเสียหายครับ เพราะผมเป็นศิษย์โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ยังไม่สร้างด้วยซ้ำ หากวงในจริง ข้อมูลต้องแม่นกว่านี้
Posted by :เบื่อ
Date/Time :21/9/2555 18:28:50
ผมสอบได้ใบผู้ประกาศชัดเจน ประเภทภาษาภาคกลางไปอบรมที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เห็นพวกวิทยุท้องถิ่นไปอบรม หลายสิบรุ่น ก็เลยไปทักเพื่อนๆทีไปอบรม หลักสูตรอะไรไม่รู้ เสียค่าใช้จ่ายคนละ5000บาทส่วนหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สถาบันการประชาสัมพันธ์มีส่วนได้เสียกับการอบรมที่สถาบันฯ ส่วนการมีบัตร สามารถไปสอบได้ ส่วนมีบัตรอยู่แล้วไปต่อได้ ตามแต่หน่วยงานเขตนั้นๆๆ เดี่ยวนี่เขามีบัตรผู้ประกาศภาษาถิ่นด้วย ผมไม่ได้ให้ข้อมูลมั่วนะครับ ผมมีเพื่อนทำงานที่นั้นจริงๆๆแต่ก่อนเรียกว่า โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ครับแต่เดียวนี้เปลี่ยนเป้นสถาบันการประชาสัมพันธ์
Posted by :วงใน
Date/Time :21/9/2555 19:36:57
ที่คุณPosted by :เบื่อ พูดมาดิฉันเองก็แค่อยากจะรู้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เค้าเสียหายโปรดเข้าใจเสียใหม่นะค่ะ แค่อยากจะทราบค่ะ
Posted by :อยากมีบัตร (ไม่รู้ผิดเหรอ)
Date/Time :22/9/2555 23:14:46
ผมต้องการสมัครแค่ การอบรมระดับกลาง คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท อย่างเดียวจะได้ไหมครับ
Posted by :มะโน ฉัตรสุวรรณ์
Date/Time :21/8/2556 18:03:50
จะเปิดรับสมัครอบรมอีกเมื่อไหร่ครับ แจ้งด้วยนะครับ
Posted by :นายปิยะ ปินใจ
Date/Time :18/9/2557 9:16:20
หาแดกกันไป
Posted by :หวย
Date/Time :19/9/2557 7:16:01
แม่น ติ พี่อ้าย
Posted by :สุดใจฝัน
Date/Time :30/9/2557 12:47:44
รีบปายยย
Posted by :รีบ
Date/Time :7/10/2557 8:44:29
แสดงความคิดเห็น/ Recommend
ข้อความ/Message
รูปภาพ/Image
ชื่อ/Name
อีเมล์/Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.fmthaielectronics.com